ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ ឆ្នាំ 2019

ថ្ងៃអង្គារ ១០ រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំដំំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ នៅក្រុមហ៊ុនស៊ី.ភី ខេមបូឌា ចំកាត់ អានបន្ថែម

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រជលផល

ថ្ងៃទី ១៧-១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨៖ និស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រជលផលបានទៅចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ និង កសិដ្ឋានត្រីស្ពង់ ស្ទឹងហាវ អូរត្រេះ ខេត្តព្រះសីហនុ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញកុំព្យូទ័រធុរកិច្ច

ថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨៖ និស្សិតជំនាញកុំព្យូទ័រធុរកិច្ចបានទៅចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅ ក្រុមហ៊ុន សប្បាយ និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN រាជធានីភ្នំពេញ។ ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះមានគោលបំណងគឺដើម្បីដឹកនាំនិស្សិតឲ្យបានចុះទៅមើលការងារផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យនិស្សិតបានស្វែងយល់ និងបំពេញបន្ថែមពីការខ្វះខាតក្នុងការសិក្សា និងការកំណត់គោលដៅអនាគតឲ្យបានច្បាស់។ រូបថតនិស្សិតចុះទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន សប្បាយ អានបន្ថែម