ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាព KCIT VS KSIT 09 មេសា 2017

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នៅវេលាម៉ោង ៨:៣០ព្រឹកមានព្រឹត្តិការណ៍​ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពលើកទី១រវាងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល(វបកឈ) និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់​ស្ពឺ(វបកស)នៅទីលានបាល់ទាត់របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិសម្បូរ ឃុំសម្បូរ ស្រុកប្រាសាទសម្បូរ ខេត្តកំពង់ធំ ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានទាំងពីរប្រមាណ៦០នាក់។​ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រោមការផ្តួចផ្តើមគំនិតពីសំណាក់លោកបណ្ឌិត ហុង គឹមជាង នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ អានបន្ថែម

ការប្រកួតបាល់ទាត់ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ (KSIT) vs​​​ អតីតនិស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC)

ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពរវាងក្រុមបាល់ទាត់ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ (KSIT) vs​​​ អតីតនិស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC)