វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី “ធុរកិច្ចអនឡាញ និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច”

ថ្ងៃទី ២២ ដល់ ២៨ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រូបង្រៀនផ្នែកកុំព្យូទ័រធុរកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី “ធុរកិច្ចអនឡាញ និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច” នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសថាហ្លួង ខេត្តស្រះបុរី ប្រទេសថៃ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអនឡាញសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម ការធ្វើធុរកិច្ចអនឡាញ និងប្រព័ន្ធ E-Commerce។ អានបន្ថែម

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ការកែច្នៃសាច់សត្វ ត្រី ទឹកដោះគោ និងនំដុត”

ថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩  បុគ្កលិកអប់រំវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មគីមីចំណីអាហារ បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ការកែច្នៃសាច់សត្វ ត្រី ទឹកដោះគោ និងនំដុត” នៅ Suan អានបន្ថែម

Seminar on “Soil Fertility assessment, soil improvement, biotechnology and applications for soil improvement”

ចន្លោះថ្ងៃទី​ ២៣-២៩​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩​ គ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តដំណាំនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺបានចូលរួមសិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី.”soil fertility assessment, soil improvement, biotechnology and applications for soil improvement” អានបន្ថែម

ការអប់រំពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍអាជីព ខេត្តសាមុទ្យសាខន ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

អំឡុងថ្ងៃទី 30 ឧសភា – 5 មិថុនា 2019 គ្រូ២នាក់និងនិស្សិតនៃជំនាញវិទ្យាសាស្ដ្រដំណាំចំនួន 15 នាក់បានទទួលការអប់រំពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍអាជីព (ដំណាំសួន) ខេត្តសាមុទ្យសាខន (Samut Sakhon Agricultural អានបន្ថែម

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការបង្រៀន និងរៀន និងការវាយតម្លៃការអបរំ”

ថ្ងៃទី ១២ ដល់ ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ បុគ្គលិកអប់រំនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការបង្រៀន និងរៀន និងការវាយតម្លៃការអបរំ”  នៅមហាវិទ្យាល័យអបរំ នៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកន ទីក្រុងបាងកក ព្រះរាជាណាចក្រថៃ អានបន្ថែម

កិច្ចប្រជុំ Kick Off Meeting របស់គម្រោង BALANCE: Towards Sustainable Financial Management of Cambodian Universities

កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យ ALICANTE  ប្រទេសអេស្ប៉ាញ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។ ខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំ៖ Kick Off Meeting របស់គម្រោង BALANCE: Towards អានបន្ថែម

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការ​ពង្រីកពូជរុក្ខជាតិ និងការ​បណ្តុះផ្សិត”

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព​បុគ្គលិក​អប់រំ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យាកំពង់​ស្ពឺ​​ លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ​ចំនួន​ ៦​នាក់ត្រូវ​បានចាត់​តាំង​ឲ្យ​ន​​ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ” ការ​ពង្រីកពូជរុក្ខជាតិ និងការ​បណ្តុះផ្សិត” ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍ និងផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជាជីវៈកសិកម្ម ខេត្តសាមុតសាខន ព្រះរាជាណាចក្រថៃ​។ អានបន្ថែម

បុគ្គលិកវិទ្យាស្ថានបចេ្ចកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺទទួលការអប់រំវគ្គខ្លីនៅប្រទេសថៃ

បុគ្គលិកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺចំនួន ៥ រូបរួមមាន លោក សួ វណ្ណៈ លោកបួ ខែម លោកនួន ឌីណា លោកផា រដ្ឋា និងលោកឆេង សុច័ន្ទណែត បានធ្វើដំណើរចូលប្រទេសថៃដើម្បីទទួលអប់រំបន្ថែបនៅ អានបន្ថែម

2017 Seminar on Vocational Education Macro Policy for Developing Countries

បណ្ឌិត ហ៊ាត់ ប៊ុនហេ នាយករងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ និងលោកស្រីហ៊ សីុវី មន្ត្រីនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “2017 Seminar on Vocational Education Macro Policy អានបន្ថែម