ការការពារគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតជំនាន់ទី២ ជំនាញកុំព្យូទ័រធុរកិច្ច


ថ្ងៃពុធ ១០កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ៖ គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សាបានរៀបចំប្រឡងការពារគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាហារូបករណ៍ ១០០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី២ ជំនាញកុំព្យូទ័រធុរកិច្ច នៃដេប៉ាតឺម៉ង់កុំព្យូទ័រពាណិជ្ជកម្ម ដែលបទបង្ហាញនៃប្រធានបទនីមួយៗស្ដីអំពី៖

  1. Infographic
  2. Website Development
  3. Internet of Thing (IoT)
  4. Network Security

មើលរូបបន្ថែម៖ Google drive