អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ​​ ៤៤ ភូមិអូរអង្គុំ ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ។

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 085 483 609 / 011 425 279 / 010 770 774​​​​​​​​​​​​ / 096 47 67 709

សារអេឡិចត្រូនិក ៖ info@ksit.edu.kh, bunhe@ksit.edu.kh

គេហទំព័រ ៖ www.ksit.edu.kh

ទំព័រហ្វេសប៊ុក ៖ https://www.facebook.com/KsitCambodia/

Google Maps