ទំនាក់ទំនងមកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ


អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ​​ ៤៤ ភូមិអូរអង្គុំ ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ។

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 085 483 609, 016 77 99 24

សារអេឡិចត្រូនិក ៖ info@ksit.edu.kh, bunhe@ksit.edu.kh, siek.nguon@ksit.edu.kh

គេហទំព័រ ៖ www.ksit.edu.kh

ទំព័រហ្វេសប៊ុក ៖ https://www.facebook.com/KsitCambodia/