ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ ឆ្នាំ 2019


ថ្ងៃអង្គារ ១០ រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំដំំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ នៅក្រុមហ៊ុនស៊ី.ភី ខេមបូឌា ចំកាត់ (រោងចក្របំលែង និងកែច្នៃសាច់មាន់) និងក្រុមហ៊ុន ខនហ្វីរេល (Confirel Co., Ltd)។

———–

ថ្ងៃពុធ ១១ រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺបានរៀបចំដំំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ នៅក្រុមហ៊ុនខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស លីមីតធីត និងសហគ្រាស លាង ឡេង។